top of page

Kwaliteitsbewaking

OIB is geregistreerd bij de NVPMT (Nederlandse Vereniging Psychomotorische Therapie). De NVPMT is onderdeel van de FVB (Federatie Vaktherapeutische Beroepen). De NVPMT hanteert kwaliteitsbewaking via de de registratie vaktherapie. OIB is ingeschreven onder registratienummer 106864.

Register vaktherapie
nvpmt
FVB

Daarnaast is OIB is geregistreerd bij de NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg) en de RBCZ. De NFG en RBCZ zijn kwaliteitsregisters.  OIB is ingeschreven onder de volgende registratienummers:

RBCZ      210432R

NFG         9416

Schermafbeelding 2024-02-07 om 10.25.59.png
unnamed.jpg

Klachtenregeling

Als cliënt heb je rechten en mogelijkheden wanneer je een klacht hebt over de zorg die je ontvangt, in lijn met de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Hier volgen de stappen die je kunt nemen:

 

1. Klacht bespreken met de zorgaanbieder:

   Als je een klacht hebt, is het raadzaam om deze eerst te bespreken met de zorgaanbieder. Samen kan er gekeken worden naar een passende oplossing.

 

2. Schakel een geschillencommissie in:

   Als je er niet in slaagt om samen met de zorgaanbieder tot een oplossing te komen, kun je een geschil indienen bij een onafhankelijke geschillencommissie. Bij OIB gebeurd dat via de NFG  www.de-NFG.nl). Deze commissie zal je klacht behandelen en een bindende uitspraak doen.

bottom of page