top of page

"Na het doorlopen van de training zijn er verbeteringen in het gedrag, zijn de jongeren beter te sturen en zijn er tussen de jongeren onderling minder aanvaringen."

"Ik werk als projectleider van woningcorporatie Trudo in de wijk Woensel-West, Eindhoven. De STERK-training  is in Woensel West gestart om een antwoord te vinden op enkele uitdagingen waar deze wijk mee te maken heeft. Mijn ervaring met is dat het een effectieve weerbaarheidstraining is. Kwetsbare jongeren en jongeren die probleemgedrag vertonen in de wijk worden op een positieve manier bereikt. Na het doorlopen van de training zijn er verbeteringen in het gedrag, zijn de jongeren beter te sturen en zijn er tussen de jongeren onderling minder aanvaringen. Daarnaast komen de jongens graag naar de training. Ondanks dat deelname in deze wijk vrijwillig is staan ze iedere week weer klaar. Kortom,  een aanrader!."

Nienke Bruinsma, woningcorporatie Trudo

"Jullie zijn daarin duidelijk, enthousiasmerend, to the point naar ouders én naar ons. Niks moeilijke taal of zweverig/vaag gedoe over welbevinden, maar gewoon rechttoe rechtaan en weten waar je over praat."

"De samenwerking is goed bevallen, jullie leveren een goed product. Het is mijns insziens met name geschikt voor de bovenbouw (groep 7 en 8).
 

De informatie-bijeenkomst (voor leerkrachten en) ouders is een belangrijke start. Jullie zijn daarin duidelijk, enthousiasmerend, to the point naar ouders én naar ons. Niks moeilijke taal of zweverig/vaag gedoe over welbevinden, maar gewoon rechttoe rechtaan en weten waar je over praat.

 

Het sportieve element in de trainingen spreekt kinderen aan. Informeren naar de achtergrond en met name naar de leerpunten bij kinderen is essentieel om daadwerkelijk iets te kunnen bereiken bij de kinderen. Jullie deden dat ná de eerste training, waardoor je wel de kans krijgt je zélf eerst een beeld te vormen van een kind zonder dat dat beeld van te voren al ingekleurd is door de leerkracht. Dat vind ik goed. 

Ik vind het heel goed dat jullie de leerkracht op de hoogte brengen van het verloop van de trainingen algemeen en specifiek per kind, en van de leerkracht ook feedback vragen. Of ondersteuning waar/wanneer dat nodig is. Dat houdt de lijntjes kort, de kinderen weten dat alle partijen op de hoogte zijn en dat helpt de ontwikkeling enorm vooruit.

Kinderen reageren positief, voelen zich fijn bij de training, voelen zich gezien en gehoord door jullie.

 

Bedankt voor de samenwerking!" 

Nynke Blankers, docent groep 8 

Basisschool de Fellenoord, Eindhoven

bottom of page